ข่าวประชาสัมพันธ์

คลังสินค้าอันตรายมั่นใจให้เราดูแล

คลังสินค้าอันตรายมั่นใจให้เราดูแล

December 21, 2022

ที่ท่าเรือกรุงเทพ เราให้บริการนำเข้า-ส่งออกสินค้าอันตรายตามมาตรฐานสากล (ข้อบังคับว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศ - IMDG CODE) แบ่งการให้บริการสินค้าอันตรายไว้ 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มที่ไม่อนุญาตให้บรรทุกลงเรือ อาทิ วัตถุระเบิด สารแพร่เชื้อ

อ่านเพิ่ม
Home
ท่าเรือกรุงเทพ
ข่าวสาร/บทความ
Scroll to Top