BKP e-Service

เชื่อมต่อบริการออนไลน์ของ
ท่าเรือกรุงเทพกับธุรกิจของคุณ

บริการระบบออนไลน์ท่าเรือกรุงเทพ

BKP e-Service

คุณสามารถเชื่อมต่อระบบออนไลน์ของท่าเรือกรุงเทพกับธุรกิจของคุณด้วยตนเอง ทุกที่ทุกเวลา

BKP Tracking

BKP Tracking

ระบบตรวจสอบสถานะเรือ ตู้สินค้า และสินค้า สำหรับคู่ค้าธุรกิจ ตัวแทนเรือ สายเรือ เจ้าของเรือ เจ้าของตู้สินค้า เจ้าของสินค้า
คู่มือการเข้าระบบ BKP Tracking
ไปที่ระบบ BKP Tracking

One Stop E-Port Service

One Stop E-Port Service

ระบบออนไลน์แบบครบวงจร ครบจบในที่เดียว สำหรับคู่ค้าธุรกิจ ตัวแทนเรือ สายเรือ เจ้าของเรือ เจ้าของตู้สินค้า เจ้าของสินค้า
One Stop E-Port Service

E-Doc

E-Doc

รายงานเอกสารท่าเรือกรุงเทพออนไลน์ สำหรับหน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลทั่วไป สามารถเข้าถึงเอกสารต่างๆ ได้
ไปที่ระบบ E-Doc

ค่าภาระท่าเรือกรุงเทพ

ค่าภาระท่าเรือกรุงเทพ

ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
อัตราค่าภาระของการท่าเรือ ฯ อาจมีประกาศเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม กรุณาอ่านประกาศประกอบกับอัตราค่าภาระ
ไปที่ค่าภาระท่าเรือกรุงเทพ

E-Tariff

E-Tariff

ระบบประมาณการค่าภาระ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมสำหรับเจ้าของเรือ เจ้าของตู้สินค้า เจ้าของสินค้า
ไปที่ระบบ E-Tariff

E-Service

E-Service

ระบบ e-Service for Vessel Cargo Management System บริการยื่นและตรวจสอบสถานะใบคำร้อง (ทกท.05) และชำระค่าบริการเงินเชื่อ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ไปที่ระบบ E-Service

BKP IService (IOS)

BKP IService

ตรวจสอบสถานะตู้สินค้าท่าเรือกรุงเทพ
ดาวน์โหลดแอพได้ทั้งในระบบ iOS และ Android
ดาวน์โหลด BKP iService

ข้อมูลเรือเข้า-ออก​ท่าเรือ​กรุงเทพ​

ข้อมูลเรือเข้า-ออก​ท่าเรือ​กรุงเทพ​

ไปที่ข้อมูลเรือเข้า-ออก​ท่าเรือ​กรุงเทพ​

E-Hazadous

E-Hazadous

ระบบตรวจสอบกลุ่มสินค้าอันตราย (Dangerous Goods Authorization) สำหรับคู่ค้าธุรกิจ ตัวแทนเรือ สายเรือ เจ้าของเรือ เจ้าของตู้สินค้า
ไปที่ระบบ E-Hazadous

E-Payment

E-Payment

บริการชำระค่าภาระ ผ่านระบบ E-Payment ในส่วนของระบบ E-Container Service สำหรับคู่ค้าธุรกิจของท่าเรือกรุงเทพ
ขั้นตอนการชำระด้วยระบบ e-payment
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ไปที่ระบบ E-Payment

BKP iService (Android)

BKP iService (Android)

ตรวจสอบสถานะตู้สินค้าท่าเรือกรุงเทพ ดาวน์โหลดแอพได้ทั้งในระบบ iOS และ Android
ดูรายละเอียเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด BKP iService (Android)

ติดต่อท่าเรือกรุงเทพ

ส่งข้อความถึงท่าเรือกรุงเทพได้ตลอด 24 ชั่วโมง
เพียงกรอกข้อความที่ต้องการติดต่อในฟอร์มด้านล่างนี้

    Home
    ท่าเรือกรุงเทพ
    ข่าวสาร/บทความ
    Scroll to Top