ภาคธุรกิจของท่าเรือกรุงเทพ
ผู้ให้บริการสายเรือ
(Liner)

ผู้ให้บริการสายเรือ Liner

สายเรือ หรือ Liner คือ กลไกลที่สำคัญในการขนส่งสินค้าทางทะเล ทั้งนำเข้าและส่งออก โดยสายเรือที่มีมาตรการในดูแลสินค้าตลอดเส้นทางอย่างรัดกุม 
มีเทคโนโลยีในการให้บริการที่ทันสมัย มีความเชี่ยวชาญในการติดต่อประสานงาน แก้ปัญหาที่รวดเร็ว จึงสร้างความไว้วางใจให้กับภาคธุรกิจในการเลือกใช้บริการ
ได้เป็นอย่างดี เพราะทำให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถเดินทางขนส่งสินค้าจากท่าเรือต้นทาง สู่ท่าเรือปลายทางได้อย่างปลอดภัย

Wan Hai Lines (Thailand)
Co., Ltd.

The Most Comprehensive and Intensive Service Network Available in Asia. Wan Hai Lines began in 1965 primarily as a log transportation company operating in Taiwan, Japan, and Southeast Asia.
ดูรายละเอียดธุรกิจ

Ocean Network Express (Thailand) Ltd.

Together with our customers and partners, we will face every challenge as ONE, to discover and offer optimal solutions.
ดูรายละเอียดธุรกิจ

TS CONTAINER LINES (THAILAND) CO., LTD

ดำเนินกิจการท่าเรือขนส่งตู้สินค้า
ดูรายละเอียดธุรกิจ

SC GROUP

กลุ่มบริษัทเอสซี เป็นหนึ่งในผู้นำและผู้เชี่ยวชาญ ทางด้านโลจิสติกส์เชิงบูรณาการของประเทศไทย ให้บริการด้านการขนส่งปิโตรเลียมน้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซธรรมชาติ (CNG/NGV) เคมีภัณฑ์ รถยนต์และสินค้าทั่วไปทั้งทางบกและทางน้ำ
ดูรายละเอียดธุรกิจ

SEALAND MAERSK ASIA PTE LTD.C/O

Formerly known as MCC Transport, Sealand – A Maersk Company is a regional container logistics company that combines passionate local teams and agile-thinking....
ดูรายละเอียดธุรกิจ

BEN LINE AGENCIES (THAILAND) LTD.

At Ben Line Agencies, we’ve been working hard in the Asia Pacific region for over 190 years.
ดูรายละเอียดธุรกิจ

HEUNG A LINE CO.,LTD. C/O HEUNG-A SHIPPING (THAILAND) CO.,LTD

ดูรายละเอียดธุรกิจ

SHANGHAI JINJIANG SHIPPING (GROUP) CO., LTD. C/O TCC AGENCY LTD.

In recent years, the company has successfully achieved the "two cores" of China and Japan and the "two-way expansion"
ดูรายละเอียดธุรกิจ

ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE LTD. OOCL (THAILAND) LTD. AS AN AGENT

ดูรายละเอียดธุรกิจ

SITC Container Lines (Thailand) Co., Ltd.

ดูรายละเอียดธุรกิจ

บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์

Total Logistics Solutions
ดูรายละเอียดธุรกิจ

Regional Container Lines

A trusted and reliable regional container carrier and logistics provider committed to quality, sustainability, efficiency and innovations.
ดูรายละเอียดธุรกิจ

Interasia Lines (Thailand) Co., Ltd.

nterasia cooperates with the Unithai Group to offer services in and out of Thailand to our customers. Unithai Group has a history in Thailand dating back to 1976 and has grown ...
ดูรายละเอียดธุรกิจ

CK LINE CO.,LTD. REPRESENTED BY CK LINE (THAILAND) CO.,LTD.

ดูรายละเอียดธุรกิจ

บริษัท พอร์ต โซลูชั่นส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ดูรายละเอียดธุรกิจ

ติดต่อท่าเรือกรุงเทพ

ส่งข้อความถึงท่าเรือกรุงเทพได้ตลอด 24 ชั่วโมง
เพียงกรอกข้อความที่ต้องการติดต่อในฟอร์มด้านล่างนี้

    Home
    ท่าเรือกรุงเทพ
    ข่าวสาร/บทความ
    Scroll to Top