กทท. ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน ISPS Code ประจำปี 2565

กทท. ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน ISPS Code ประจำปี 2565

            เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 นายแถมสิน ศรีบางพลีน้อย รองผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพ เป็นประธานในการร่วมฝึกซ้อมแผนรักษาความปลอดภัย ISPS Code ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยตามข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (International Ship and Port Facility Security Code : ISPS Code) และเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภาวะฉุกเฉิน ภัยก่อการร้ายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในเขตท่าเรือ พร้อมทั้งสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการ โดยมีการฝึกซ้อมแบบ Table Top Exercise ซึ่งมีหน่วยงานภายใน กทท. และหน่วยงานภายนอก เช่น กรมเจ้าท่า กรมศุลกากร สถานีตำรวจนครบาลท่าเรือ สถานีดับเพลิงบ่อนไก่ สำนักงานเขตคลองเตย สมาคมเจ้าของและตัวแทนเรือกรุงเทพ สมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย ฯลฯ เข้าร่วมการฝึกซ้อมและสังเกตการณ์ ณ ห้องประชุมริมน้ำ ตึกโอบี (เก่า) ท่าเรือกรุงเทพ


สำหรับการฝึกซ้อมฯ ในครั้งนี้ ได้จำลองเหตุการณ์ลูกจ้างบริษัทสายเรือ AAA ได้ชุมนุมเรียกร้องขอเพิ่มค่าจ้าง โดยก่อเหตุแย่งชิงรถหัวลากบรรทุกตู้สินค้าอันตรายของเหลว และจุดไฟเผารถบรรทุกคันดังกล่าว โดย กทท. ได้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือ ICS เพื่อระงับเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที
ทั้งนี้ จากการประเมินของผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมฝึกซ้อมในครั้งนี้เห็นว่า การฝึกซ้อมของ กทท. มีการประสานและบูรณาการการทำงานร่วมกันเป็นอย่างดี ทำให้ฝึกซ้อมซ้อมเป็นไปอย่างสมจริงสมจังสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ ควบคุม และคลี่คลายสถานการณ์ได้อย่างเป็นระบบ รวดเร็ว รัดกุม และเกิดความปลอดภัยสูงสุดทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน จากผลการฝึกซ้อมดังกล่าวเชื่อมั่นว่าจะสามารถสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานฯ ผู้ใช้บริการ และชุมชนโดยรอบ กทท. ได้อย่างแน่นอน 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
ท่าเรือกรุงเทพ
ข่าวสาร/บทความ
Scroll to Top