สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมเยี่ยมชมการปฏิบัติงานในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ครั้งที่ 2/2565 ณ ท่าเรือกรุงเทพ (คลองเตย)

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น.

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมเยี่ยมชมการปฏิบัติงานในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ครั้งที่ 2/2565 ณ ท่าเรือกรุงเทพ (คลองเตย)

โดยมีคณะเจ้าหน้าที่ของการท่าเรือแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับ และนายนิรันดร สุขเกิด รองผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้า เป็นวิทยากรบรรยายภาพรวมการขนส่งสินค้า และว่าที่ร้อยตรีอุรชาติ ชาทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองท่าบริการตู้สินค้า 1 ฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้า และนายกฤษดา สุขการีย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองปฏิบัติการสินค้า 3 บรรยายเรื่องการวางแผนระบบตู้สินค้า และนายพัฒนะพงษ์ เพียรบุญ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกโรงพักสินค้า 16 กองปฏิบัติการสินค้า 2 ฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้า บรรยายเกี่ยวกับคลังสินค้าทั้งหมด พร้อมกับพาเยี่ยมชมบริเวณเขตการปฏิบัติงานสินค้าภายในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ และเยี่ยมชมที่ทำการศุลกากรพร้อมรับฟังการบรรยายการปฏิบัติงานการรับตู้สินค้าเข้า-ออก พร้อมเข้าเยี่ยมชมโรงพักสินค้า โดยมีสมาชิกสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 34 ท่าน

#TNSCActivities#ดูงาน#ท่าเรือกรุงเทพ#PAT#GetNow

Home
ท่าเรือกรุงเทพ
ข่าวสาร/บทความ
Scroll to Top