สภาผู้ส่งออกทางเรือแห่งประเทศไทย เยี่ยมชม กทท.

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 นายนิรันดร สุขเกิด รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้า ให้การต้อนรับคณะสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ โดยมีว่าที่ร้อยตรีอุรชาติ ชาทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองท่าบริการตู้สินค้า 1 นายพัฒนะพงษ์ เพียรบุญ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกโรงพักสินค้า 16 บรรยายสรุปพร้อมตอบข้อซักถาม ด้านการปฏิบัติงานสินค้าของท่าเรือกรุงเทพ ณ ห้องบรรยาย อาคาร Simulator ท่าเรือกรุงเทพ

Home
ท่าเรือกรุงเทพ
ข่าวสาร/บทความ
Scroll to Top